İşletme Fakültesiİşletme

İşletme

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz;

Evrensel bilgiyi uluslararası düzeyde ve yüksek verimlilikle üreten ve kullanan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, Türkiye'nin en çok tercih edilen ve mezunlarının uluslararası iş dünyasında önemli görevler alacağı, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir fakülte olmaktır.

Misyonumuz;

Çağdaş dünya değerlerini özümsemiş, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış idari ve akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Değerlerimiz;

  • Çağdaş ve demokratik bir yönetim anlayışı,
  • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı,
  • Ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık,
  • Çağımızın yeni eğilimleri ve gereklerinin takipçisi olmak,
  • Yönetim sürecinde şeffaflık ve katılımcılık,
  • Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alan bilimsellik.

Bu sayfa İşletme tarafından en son 16.02.2014 14:56:48 tarihinde güncellenmiştir.