Kitaplar

  


 

  • Çınar, A., Ekizler, H., (2017). R ile Endüstride Yöneylem Araştırması. Çağlayan Kitabevi, İstanbul
 R ile Endüstride Yöneylem Araştırması

 


 

Aras, G., Tezcan, N., Furtuna, Ö.K. ve Aybars, A. (2014). Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon Performanslarının Stratejik Analizi. İTO Yayınları, İstanbul.

 


 

  • Çobanoğlu, E., Bilgin, F.Z. ve Gürdal, S. Ed. (2013). 21. Yüzyılda Pazarlama ve Yönetim Sezgileri. Detay Yayıncılık, Ankara.

 

(Bu kitap Emine Çobanoğlu, F. Zeynep Bilgin, ve Sahavet Gürdal editörlüğünde Prof. Dr. Mehtap Köktürk hocamıza ithaf edilmek için hazırlanmıştır. 

 

Kitaba katkıda bulunanlar : Murat Aktan, Sibel Aydoğan, Ceyda Aysuna, F. Zeynep Bilgin, Melek Birsel, Deniz Börü, Emine Çobanoğlu, Taşkın Dirsehan, Esin Erdoğan, İrem Erdoğmuş, Sahaver Gürdal, Güler İslamoğlu, Leyla Serin Kırık, İlke Kocamaz, Tuncay Kocamaz, Dilek Sağlık Özçam, Serdar Pirtini, Ayşe Şahin, Tinay Torunoğlu, A.Gerhard Wührer, Müge Yalçın, E. Serra Yurtkoru)

 

 


 

  • İslamoğlu, G. (2013). Örgüt Sağlığı. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara.

 

 


 

  • Köktürk, M.S. ve Dirsehan, T. (2012). Veri Madenciliği ile Pazarlama Etkileşimi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 


 

  • Küçükaslan Ekmekçi, A. (2011). Küreselleşmenin İşletmelerin Yönetimi Üzerindeki Etkisi. Beta Basım A.Ş., İstanbul.

 

 


 

  • Oran, J. (2010). Teoride ve Pratikte Müzayede. Marmara Üniversitesi Nihat Sayar Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul.

 


 

  • Durmuş, B., Yurtkoru, E.S., Ulusu, Y. ve Kılıç, B. (2010). Facebook'tayız. Sosyal Paylaşım Ağlarının Bireylere ve İşletmelere Yönelik İncelenmesi: Facebook Üzerine Bir Çalışma. Beta Basım A.Ş., İstanbul.

 


 

  • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S. & Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi 3. Bası. Beta Basım A.Ş. Istanbul.

 


 

  • Tevruz, S., Turgut, T. & Çinko, M. (2010). Bir Merakın Peşinde: Amaç’tan Başarı’ya. Beta Basım A.Ş. Istanbul. 

 


 

  • Avcı, E., Ergun Aykol, S., Dal, Seniha, Eren Erdoğmuş, İ., Türkoğlu, F., ve Yener, M.İ., (2009). Küçük ve Orta Ölçekli Aile İşletmelerinde Büyüme: Yönetim, Pazarlama, Finans, Hukuk. Yalın Yayıncılık., İstanbul.

 


 


Bu sayfa Business Administration tarafından en son 16.09.2019 12:30:31 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM