İşletme Fakültesiİşletme

İşletme

Ders Kredileri ve ECTS Değerleri

      İŞLETME DERSLERİ ECTS LİSTESİ
    1.SINIF-1.DÖNEM-GÜZ    
S.N KODU DERSİN ADI KREDİ ECTS
1 YDZA121 Almanca I 2 0
2 YDZF121 Fransızca I 2 0
3 MAT153 Genel Matematik I 4 6
4 MUH111 Genel Muhasebe I 4 7
5 HUK151 Hukukun Temel İlkeleri 2 4
6 IKT151 İktisada Giriş I 2 4
7 YDZI121 İngilizce I 2 0
8 SOS121 Sosyoloji 2 4
9 TRD121 Türk Dili I 2 0
10 BSB133 Uygarlık Tarihi 4 5
    1.SINIF-2.DÖNEM-BAHAR    
S.N KODU DERSİN ADI KREDİ ECTS
1 YDZA122 Almanca II 2 0
2 DB132 Davranış Bilimleri 2 4
3 YDZF122 Fransızca II 2 0
4 MAT154 Genel Matematik II 4 6
5 MUH112 Genel Muhasebe II 4 6
6 IKT152 İktisada Giriş II 2 4
7 YDZI122 İngilizce II 2 0
8 ISL134 İşletmeye Giriş 4 6
9 TRD122 Türk Dili II 2 0
    2.SINIF-3.DÖNEM-GÜZ    
S.N KODU DERSİN ADI KREDİ ECTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0
2 HUK251 Borçlar Hukuku 2 3
3 MUH211 Envanter ve Bilanço I 4 7
4 IST241 İstatistik 3 7
5 IKT253 Mikro İktisat 3 4
6 MUH243 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu 2 3
7 YON231 Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri 3 6
    2.SINIF-4.DÖNEM-BAHAR    
S.N KODU DERSİN ADI KREDİ ECTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0
2 BSP244 Bilgi Teknolojileri 2 3
3 MUH212 Envanter ve Bilanço II 4 6
4 IKT254 Makro İktisat 3 4
5 NKY242 Sayısal Yöntemler I 4 6
6 HUK252 Ticaret Hukuku I 4 3
7 YON232 Yönetim Bilimi ve Teknikleri 3 4
    3.SINIF-5.DÖNEM-GÜZ    
S.N KODU DERSİN ADI KREDİ ECTS
1 FIN311 Finansman Yönetimi I 3 4
2 IK333 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 4
3 MUH313 Maliyet Muhasebesi I 3 4
4 PAZ321 Pazarlama İlkeleri 3 4
5 NKY341 Sayısal Yöntemler II 2 3
6 HUK351 Ticaret Hukuku II 2 3
7 HUK333 Türk Vergi Hukuku 4 4
8 URT323 Üretim Yönetimi I 3 4
    3.SINIF-6.DÖNEM-BAHAR    
S.N KODU DERSİN ADI KREDİ ECTS
1 FIN312 Finansman Yönetimi II 3 5
2 HUK324 İş Hukuku 3 4
3 NKY342 Karar Destek Sistemleri 2 3
4 MUH314 Maliyet Muhasebesi II 3 5
5 PAZ322 Pazarlama Yönetimi 3 4
6 YON332 Stratejik Yönetim 4 5
7 URT324 Üretim Yönetimi II 3 4
     
    4.SINIF-7.DÖNEM-GÜZ    
S.N KODU DERSİN ADI KREDİ ECTS
1 HUK451 Anayasa Hukuku 3 4
2 MUH413 Banka İşlemleri Muhasebesi 3 4
3 CEKO413 Çalışma ve Endüstri İlişkileri 3 4
4 URT409 Dağıtım Kanalları ve Lojistik 3 4
5 PAZ411 Elektronik Pazarlama 3 4
6 PAZ407 Endüstriyel Pazarlama 3 5
7 FIN411 Finansal Pazarlar ve Menkul Kıymetler 3 5
8 FIN409 Firma Değerlemesi 3 4
9 ISL411 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler 3 5
10 IKT471 İktisat Politikası 3 4
11 ISL409 İşletme ve Toplum 3 4
12 PAZ415 Kişisel Satış Teknikleri 3 4
13 FIN407 Mali Tablolar Analizi 3 5
14 MUH401 Muhasebe Bilgi Sistemi 3 4
15 MUH403 Muhasebe Denetimi 3 5
16 MUH417 Muhasebe Hukuk İlişkileri 3 4
17 DB401 Örgüt Kültürü 3 4
18 YON405 Örgüt Tasarımı 3 5
19 DB415 Örgütsel Davranış 3 4
20 IKT473 Para Politikası 3 5
21 PAZ401 Pazarlama Araştırması 3 5
22 PAZ405 Pazarlamada Toplam Kalite Yönetimi 3 5
23 MUH405 Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Muhasebesi 3 4
24 HUK453 Sermaye Piyasası Hukuku 3 4
25 MUH415 Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi 3 4
26 CEKO426 Sosyal Güvenlik 3 4
27 URT419 Tam Zamanında Üretim 3 5
28 MLY437 Türk Vergi Sistemi 3 4
29 IKT461 Uluslararası İktisat I 3 4
30 ISL413 Uluslararası İşletmecilik 3 5
31 PAZ403 Uluslararası Pazarlama 3 4
32 URT421 Üretim Yönetiminde Kantitatif Teknikler I 3 5
33 URT417 Ürün Geliştirme 3 4
34 ISL407 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 4
    4.SINIF-8.DÖNEM-BAHAR    
S.N KODU DERSİN ADI KREDİ ECTS
1 DB404 Değişim Yönetimi 3 4
2 MUH404 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 3 4
3 PAZ414 Hizmet Pazarlaması 3 4
4 DTC402 İhracat Yönetimi 3 4
5 MLY412 Kamu Kesimi Ekonomisi 3 4
6 IK406 Kariyer Yönetimi 3 4
7 YON416 Kurumsal İmaj 3 4
8 YON410 Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi 3 5
9 PAZ408 Makro Pazarlama 3 4
10 MUH416 Muhasebe Denetimi Uygulamaları 3 4
11 MUH414 Muhasebe Meslek Hukuku 3 4
12 MUH406 Muhasebe Standartları 3 5
13 DB414 Örgütsel İletişim 3 4
14 PAZ418 Pazarlama Simülasyonu 3 5
15 PAZ416 Pazarlama ve Halkla İlişkiler 3 4
16 PAZ420 Pazarlama Yönetimi Seminerleri 3 4
17 PAZ406 Reklamcılık 3 5
18 PAZ404 Satış Yönetimi 3 5
19 MUH402 Şirketler Muhasebesi 3 4
20 YON404 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 3 5
21 YON412 Toplam Kalite Yönetimi 3 4
22 PAZ410 Tüketici Davranışları 3 4
23 MUH412 Türsel Muhasebe 3 4
24 FIN428 Uluslararası Finans 3 5
25 IKT462 Uluslararası İktisat II 3 4
26 URT412 Üretim Yönetimi Seminerleri 3 4
27 URT418 Üretim Yönetiminde Kantitatif Teknikler II 3 5
28 MUH410 Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi 3 5
29 MUH408 Yönetim Muhasebesi 3 5
30 NKY402 Yönetimde Karar Verme Teknikleri 3 5

Bu sayfa İşletme tarafından en son 16.02.2014 15:54:25 tarihinde güncellenmiştir.